Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

9.5.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Registrace

1.6.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U045 Ruština 2

Související stránky

Vyučující

PhDr. Marie Horvátová (horvat@vse.cz)

Zaměření

Kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí aktivovat a prohloubit znalosti ruštiny. Na cvičeních si zopakují, procvičí a dále budou rozvíjet jak znalosti gramatiky, tak i slovní zásobu a dovednost komunikace.

Při výběru témat se bude přihlížet k zájmu posluchačů a aktuálním událostem v ČR, Rusku i ve světě.

Kurz je určen posluchačům, kteří jazyk kdysi ovládali a používali aktivně. Předpokládá se, že umějí číst a jednoduše formulovat své myšlenky. Náplň budeme upravovat podle úrovně znalostí posluchačů. Předpokládáme orientaci nejen na ekonomickou problematiku. Témata skripta umožní probrat životopis, interview, pracovní schůzku, orientovat se v ruském internetu, sestavit krátký dopis, e-mail, blahopřání. Posluchači si prohloubí komunikační schopnosti (vyjádření prosby, poděkování, souhlasu a nesouhlasu, telefonování aj.) a znalosti současných reálií Ruska. Zaměříme se na porovnání a rozdíly v životním stylu v současném Rusku a ČR, vztahy v rodině a ve společnosti, na změny, které se udály v samotném ruském jazyce v posledních dvaceti letech.

Obsah předmětu

 1. Seznámení, představení, zopakování gramatiky (časování sloves).
 2. Nákupy, obchody a trhy.
 3. Rodina, bydlení, svátky.
 4. Vztahy v rodině, postavení ženy v Rusku.
 5. Město, městská doprava.
 6. Kultura, divadlo, film. Ruský internet, e-mail.
 7. Cestování. Psaní dopisu, pozvánky.
 8. Volné téma dle přání skupiny.
 9. Životní úroveň v Rusku.
 10. Hotel, turistické destinace v Rusku.
 11. Vzdělávání, U3V v Rusku.
 12. Stravování, restaurace.
 13. Plány na dovolenou, letní dovolená.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni pohotově reagovat na dotazy, s porozuměním číst zejména ekonomické informace, sestavit e-mail, krátký dopis, blahopřání, formulovat dotaz a pohotově na dotazy reagovat.

Způsob výuky

Na základě zkušeností ze dvou semestrů výuky můžeme konstatovat, že v přátelské a dělné atmosféře s pomocí učební pomůcky a množených materiálů aktivujeme dřívější znalosti a doplňujeme a rozvíjíme je dle zájmu, přání a potřeb posluchačů.

Literatura

M. Horvátová: Korespondence a jednání v ruštině, nakladatelství Oeconomica, 2014, ISBN 978-80-245-2046-9.