Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U044A Angličtina 11

Související stránky

Vyučující

Paul Michel, M.S.Ed. (rodilý mluvčí)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí prohloubit znalost angličtiny a procvičit si konverzaci s rodilým mluvčím. Na cvičeních si zopakují, procvičí a dále budou rozvíjet jak znalosti gramatiky, tak i slovní zásobu, ale především čtení a poslech a následnou komunikaci na dané téma.

V letním semestru 2016/17 bude probírán modul 5 a 6 z uvedené literatury (Cutting Edge Upper Intermediate (B2-C1)). Učební materiál je doplňován čtením a poslechy z online zdrojů (texty a videa z UK a USA televize a rádia, noviny a časopisy).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni pohotově reagovat na dotazy, číst s porozuměním a diskutovat na dané téma.

Obsah předmětu

V zimním semestru 2017/18 bude probírán modul 7 a 8 z uvedené literatury (Cutting Edge Upper Intermediate (B2-C1)). Učební materiál je doplňován čtením a poslechy z online zdrojů (texty a videa z UK a USA televize a rádia, noviny a časopisy).

  • Modules: 7 and 8.
  • Vocabulary related to: describing celebrations and celebrity, extreme adjectives.
  • Grammar: relative clauses, relative pronouns, quantifiers, gerunds and infinitives.

Literatura

  • CUNNINGHAM, S. - MOOR, P. New cutting edge : upper intermediate. Students' book. Harlow. Pearson 2005. ISBN 1-405-85230-5.