Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U044A Angličtina 10

Související stránky

Vyučující

Paul Michel, M.S.Ed. (rodilý mluvčí)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí prohloubit znalost angličtiny a procvičit si konverzaci s rodilým mluvčím. Na cvičeních si zopakují, procvičí a dále budou rozvíjet jak znalosti gramatiky, tak i slovní zásobu, ale především čtení a poslech a následnou komunikaci na dané téma.

V letním semestru 2016/17 bude probírán modul 5 a 6 z uvedené literatury (Cutting Edge Upper Intermediate (B2-C1)). Učební materiál je doplňován čtením a poslechy z online zdrojů (texty a videa z UK a USA televize a rádia, noviny a časopisy).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni pohotově reagovat na dotazy, číst s porozuměním a diskutovat na dané téma.

Obsah předmětu

V letním semestru 2016/17 bude probírán modul 5 a 6 z uvedené literatury (Cutting Edge Upper Intermediate (B2-C1)). Učební materiál je doplňován čtením a poslechy z online zdrojů (texty a videa z UK a USA televize a rádia, noviny a časopisy).

  • Modules: 5 and 6
    • Vocabulary related to: verb-noun combinations; talking about achievements; phrases with “first”; describing worst case scenarios; giving suggestions
    • Grammar: present perfect simple and continuous; use and non-use of articles
      The four language skills, reading, writing, listening and speaking, will also be developed with coursebook materials and supplementary materials.

Literatura

  • CUNNINGHAM, S. - MOOR, P. New cutting edge : upper intermediate. Students' book. Harlow. Pearson 2005. ISBN 1-405-85230-5.