Termíny

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

30.1.2018 08:00 - 10.2.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U044A Angličtina 12

Související stránky

Vyučující

Paul Michel, M.S.Ed. (rodilý mluvčí)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí prohloubit znalost angličtiny a procvičit si konverzaci s rodilým mluvčím. Na cvičeních si zopakují, procvičí a dále budou rozvíjet jak znalosti gramatiky, tak i slovní zásobu, ale především čtení a poslech a následnou komunikaci na dané téma.

Učební materiál je doplňován čtením a poslechy z online zdrojů (texty a videa z UK a USA televize a rádia, noviny a časopisy).

 

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni pohotově reagovat na dotazy, číst s porozuměním a diskutovat na dané téma.

Obsah předmětu

V letním semestru 2017/18 bude probírán modul 9 a 10 z uvedené literatury (Cutting Edge Upper Intermediate (B2-C1)). Učební materiál je doplňován čtením a poslechy z online zdrojů (texty a videa z UK a USA televize a rádia, noviny a časopisy).

  • Grammar: modals and related verbs; past modals; review of future forms; future continuous and perfect.
  • Vocabulary: describing strange events; expressions with “wrong”; discussing meetings, appointments and “getting together” activities.
  • The four language skills - reading, writing, listening and speaking - will be developed with coursebook activities and supplemented with topical materials, including videos, selected by the instructor. These materials will also be used as sources for developing student awareness of vocabulary and grammar in various realistic contexts.

Literatura

  • CUNNINGHAM, S. - MOOR, P. New cutting edge : upper intermediate. Students' book. Harlow. Pearson 2005. ISBN 1-405-85230-5.