Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U044B Angličtina 11

Související stránky

Garant

Mgr. Zdena Novotná, Ph.D.

Zaměření

Kurz je určen mírně pokročilým až pokročilým studentům angličtiny, kterým poskytne možnost procvičit si konverzaci v anglickém jazyce během praktických každodenních situací, včetně cestování nebo současného dění. Účastníci kurzu jsou vedeni k rozvoji základních dovedností – rozhovory, poslech, čtení, psaní.

Výsledky učení

V kurzu si posluchači osvojí anglickou konverzaci. Získají standardní slovní zásobu, která jim umožní dorozumět se a komunikovat v běžných životních situacích.

Obsah

Konverzace, tematické okruhy, interpretace článků a médií. Probírané lekce jsou doplňovány audio či video materiály dle aktuálních potřeb studentů.

Témata (budeme probírat během jedné či více lekcí):

 1. Mé město, co na něm mám rád/a. Praha/Vaše rodné město.
  My city and what I like about it. Prague/your hometown.
 2. Rodina. Family.
 3. Profese, práce či zaměstnání. Profession, job or employment.
 4. Koníčky, co mě baví ve volném čase. Hobbies, what I enjoy doing in my free time.
 5. Kultura (divadlo, kino, koncert, literatura). Popište nedávný zážitek. Cultural activities (theater, cinema, concert, literature). Describe a recent experience.
 6. Ze života: Můj den. Daily life: My usual day.
 7. Svátky a tradice: Jak slavíme? Holidays and traditions: How do we celebrate?
 8. Dovolená: Kde jste byli? Osobní přání, sny. Vacation: Where have you been? Personal wishes, dreams.
 9. V hotelu nebo restauraci. At the hotel or in a restaurant.
 10. Cestování a další běžné vyřizování: Osobně nebo telefonicky. Travel and other regular errands: Personally or on the phone.
 11. Současné dění: Co Vás zaujalo? Current events: What has caught your interest?

Seznam literatury

 • Tesařová, K. (2016). Neklasický průvodce klasickým věděním o jazykové interakci.
  In: Naše řeč. 99 (1): 45-49.
 • Fictumová, J. et al. (2015). Angličtina: konverzace pro pokročilé. Brno: Barrister & Principal.
 • Soars, J. – Soars, L. (2014). New Headway Pre-Intermediate Student´s Book.
  London: Oxford University Press.
 • Galatová, M. – Kronusová, A. (2011). Angličtina Last Minute. Praha: Fragment.
 • Tryml, S. (2007). Effective Revision of English Grammar. Praha: Ekopress.
 • Kollmannová, L. (2005). Angličtina nejen pro samouky. Voznice (ČR): LEDA.
 • Nollen, T. (2005). Czech Republic: Culture Shock! A Survival Guide to Customs and Etiquette. Portland,
 • Oregon (USA): Graphic Arts Books.
 • O´Neill, R. (1990). English in Situations. Hong Kong: Oxford University Press.
 • Dixson, R. J. (1971). Everyday Dialogues in English. New York: Regents Publishing, Inc.
 • Gottheinerová, T. - Tryml, S. (1970). A Handbook of English Conversation. Praha: SPN.
 • Graver, B. D. (1968). Advanced English Practice. London: Oxford University Press.