Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U044 Angličtina 10

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

V letním semestru 2016/2017 se začala používat učebnice New English File Advanced. Od posluchačů se očekává znalost mluvnických časů, základních podmínkových vět, stupňování, trpného rodu a modálních sloves, použití členů. Osvojená slovní zásoba zahrnuje frázová slovesa, mezilidské vztahy, rodinné vztahy, jídlo a restaurace, popis osobnosti a základní fráze při běžné korespondenci. Vyučující doplňuje učebnici dalšími studijními materiály.

Ke konci letního semestru byly probrány lekce 1 a částečně 2.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni domluvit se na pokročilejší úrovni.

Obsah předmětu

V zimním semestru 2017/18 se bude nadále používat NEF Advanced.

Obsahem výuky bude:

  • Gramatika: použití slovesných časů v minulosti, used to, would, sloveso get, pomocná slovesa při spekulaci, frázová slovesa
  • Slovní zásoba: abstraktní podstatná jména, tvoření slov, popis knihy, peníze
    Vyučující bude opět rozšiřovat slovní zásobu doplňkovými materiály.

Literatura

  • Oxenden C., Latham-Koemig Ch., New English File Advanced.