Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U044 Angličtina 11

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

V zimním semestru 2017/2018 se dále používala učebnice New English File Advanced. Od posluchačů se očekává znalost mluvnických časů, podmínkových vět v přítomnosti a minulosti, stupňování, trpného rodu a modálních sloves, použití členů. Osvojená slovní zásoba zahrnuje frázová slovesa, popis obsahu knihy, mezilidské vztahy, rodinné vztahy, jídlo a restaurace, popis osobnosti a základní fráze při běžné korespondenci. Vyučující doplňuje učebnici dalšími studijními materiály.

Ke konci zimního semestru byly probrány lekce 1 až 3.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni domluvit se na pokročilejší úrovni.

Obsah předmětu

V letním semestru 2017/18 se bude nadále používat NEF Advanced.

Obsahem výuky bude:

  • Gramatika: další podmínkové věty, infinitiv a gerundium, příslovce, slovesa smyslového vnímání, další frázová slovesa .
  • Slovní zásoba: složená přídavná jména, tvoření slov, historie, medicína a zdraví, slovesa pohybu.

Vyučující bude opět rozšiřovat slovní zásobu doplňkovými materiály.

Literatura

  • Oxenden C., Latham-Koemig Ch., New English File Advanced.