Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U044 Angličtina 9

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

V zimním semestru 2016/2017 byla dokončena učebnice Total English Upper intermediate a začala se používat učebnice New English File Advanced. Od posluchačů se očekává znalost mluvnických časů, základních podmínkových vět, stupňování, trpného rodu a modálních sloves, použití členů. Osvojená slovní zásoba zahrnuje frázová slovesa, mezilidské vztahy, rodinné vztahy, jídlo a restaurace, popis osobnosti a základní fráze při běžné korespondenci. Vyučující doplňuje učebnici dalšími studijními materiály.

V letním semestru 2016/17 se bude nadále používat New English File Advanced.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni domluvit se na pokročilejší úrovni.

Obsah předmětu

V letním semestru 2016/17 se bude nadále používat NEF Advanced. Obsahem výuky bude:

  • Gramatika: zájmena, použití slovesa have, použití spojek, minulé časy, used to a would, sloveso get
  • Slovní zásoba: práce, rodina a osobnost, jazyková terminologie, stavba slov, peníze, abstraktní podstatná jména

Vyučující bude opět rozšiřovat slovní zásobu doplňkovými materiály.

Literatura

  • Acklam, R., Crace, A.,Total English Upper Intermediate, Longman 2006, ISBN 1-405-81564-7.