Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

9.5.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Registrace

1.6.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U043 Angličtina 9

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

V letním semestru 2016/17 se pokračovalo v používání učebnice New English File Upper -intermediate. Od posluchačů se tedy očekává všeobecná znalost celé učebnice New English File Intermediate, tj. přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas, modální slovesa a podmínkové věty. Osvojená slovní zásoba zahrnuje témata jídlo a restaurace, sport, doprava a cestování, peníze, počasí, některá frázová slovesa a popis osobnosti.
Do konce letního semestru byly probrány lekce 1 - 4.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu by posluchači měli být schopni domluvit se na středně pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

V zimním semestru 2017/2018 se bude dále používat učebnice New English File Upper-intermediate, Student´s Book a Workbook.

Probírané lekce budou obsahovat tato témata:

  • Gramatika: trpný rod, předbudoucí čas prostý a průběhový, podmínkové věty neskutečné v přítomnosti a minulosti, slovesa smyslového vnímání, gerundium a infinitiv, used to, nepřímá řeč.
  • Slovní zásoba: lidské tělo, vyjádření pocitů, media, frázová slovesa, hudba
    Vyučující bude rozšiřovat slovní zásobu doplňkovými materiály.

Literatura

  • Oxenden, C. - Latham-Koenig. C, New English File Upper-intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451957-1.