Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U043 Angličtina 8

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

V zimním semestru 2016/17 se začala používat učebnice New English File Upper -intermediate. Od posluchačů se tedy očekává všeobecná znalost celé učebnice New English File Intermediate, tj. přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas, modální slovesa a podmínkové věty. Osvojená slovní zásoba zahrnuje témata jídlo a restaurace, sport, doprava a cestování, peníze, některá frázová slovesa a popis osobnosti.

Ke konci zimního semestru 2016/2017 budou probrány 1., 2. a částečně 3.lekce.

V letním semestru 2016/2017 se bude dále používat učebnice New English File Upper-intermediate, Student´s Book a Workbook.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu by posluchači měli být schopni domluvit se na středně pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

V letním semestru 2016/2017 se bude dále používat učebnice New English File Upper-intermediate, Student´s Book a Workbook.
Probírané lekce budou obsahovat tato témata:

  • Gramatika: trpný rod, předbudoucí čas prostý a průběhový, podmínkové a časové věty, slovesa smyslového vnímání, gerundium a infinitiv
  • Slovní zásoba: počasí, lidské tělo, vyjádření pocitů, zločinnost, media a frázová slovesa

Vyučující bude rozšiřovat slovní zásobu doplňkovými materiály.

Literatura

  • Oxenden, C. - Latham-Koenig. C, New English File Upper-intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451957-1.