Termíny

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

30.1.2018 08:00 - 10.2.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U043 Angličtina 10

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

V zimním semestru 2017/18 se pokračovalo v používání učebnice New English File Upper -intermediate. Od posluchačů se tedy očekává všeobecná znalost celé učebnice New English File Intermediate, tj. přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas, modální slovesa a podmínkové věty v přítomnosti a minulosti, gerundium a infinitiv. Osvojená slovní zásoba zahrnuje témata jídlo a restaurace, sport, doprava a cestování, hudba, media, peníze, počasí, některá frázová slovesa a popis osobnosti.

Do konce zimního semestru byly probrány lekce 1 - 5.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu by posluchači měli být schopni domluvit se na středně pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

V letním semestru 2017/2018 se bude dále používat učebnice New English File Upper-intermediate, Student´s Book a Workbook.

Probírané lekce budou obsahovat tato témata:

  • Gramatika: nepřímá řeč, členy, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vztažné věty.
  • Slovní zásoba: život ve městech, vyjádření pocitů, media, frázová slovesa, hudba, obchod a reklama

Vyučující bude rozšiřovat slovní zásobu doplňkovými materiály.

Literatura

  • Oxenden, C. - Latham-Koenig. C, New English File Upper-intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451957-1.