Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

18.9.2017 08:00 - 29.9.2017 20:00 - Změny v zápisech

9.10.2017 08:00 - 20.10.2017 20:00 - Placení poplatků

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U042C Angličtina 8

Související stránky

Vyučující

Paul Michel, M.S.Ed. (katedra anglického jazyka)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí pokračovat se studiem angličtiny na středně pokročilé úrovni. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, mluvení a psaní.

V zimním semestru 2017/18 bude probírána lekce 5A, 5B, 5C učebnice New English File Intermediate. Budou využívány i doplňkové materiály, včetně videí.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na středně pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

  • Slovní zásoba: talking about work, adjectives, prepositions
  • Gramatika: quantifiers, articles (a/an, the, no article), gerunds and infinitives
  • The four language skills - reading, writing, listening and speaking - will be developed with coursebook activities and supplemented with topical materials, including videos, selected by the instructor. These materials will also be used as sources for developing student awareness of vocabulary and grammar in various realistic contexts.

Literatura

  • OXENDEN, C. - LATHAM-KOENIG, C. New English file: Intermediate. Student´s book. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-451910-6.