Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U042B Angličtina 7

Související stránky

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (zuzana.miskova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří dosáhli mírně pokročilé úrovně a chtějí zahájit studium středně pokročilé úrovně angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, zejména pak mluvení, porozumění a psaní.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na středně pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

V zimním semestru 2017/18 bude zahájena výuka podle učebnice Tilbury, English Unlimited- Intermediate, Cambridge University Press. Učebnice bude pro studenty zajištěna přes prodejnu knih VŠE (se slevou).

  • Gramatika: trpný rod (passive), frázová slovesa (phrasal verbs), předminulý čas (past perfect), nepřímá řeč(reported speech), důkladné opakování probraného.
  • Témata: describing monuments and places, lifestyle,on the phone, giving opinion, checking information

Literatura

  • Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Intermediate, Cambridge University.