Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U042A Angličtina 6

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače se základní znalostí angličtiny, tj. použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času, některých modálních sloves, stupňování přídavných jmen a jednoduchého použití členů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni vyjadřovat se a porozumět angličtině na vyšší základní úrovni.

Obsah předmětu

V letním semestru 2016/2017 se začala používat učebnice New English File Intermediate a byly probrány první tři lekce. Posluchači si rozšířili a procvičili tvoření otázek, použití přítomného a minulého prostého a průběhového času, předpřítomného času a stupňování přídavných jmen.

V zimním semestru 2017/2018 budeme pokračovat se zavedenou učebnicí New English File Intermediate, Student´s Book a Workbook.

Probírané lekce budou obsahovat tato témata:

  • Gramatika: modální slovesa must, may, might, can, časové a podmínkové věty, used to, členy, infinitiv a gerundium
  • Slovní zásoba: přídavná jména končící na –ed, -ing, vzdělání, mezilidské vztahy, bydlení a tvoření slov

Vyučující bude v hodinách používat další doplňkové a rozšiřující materiály.

Literatura

Oxenden, C. - Latham-Koenig. C, New English File Intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451910-6.