Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U042B Angličtina 5 (dříve 2 PhDr. Míškové)

Související stránky

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (zuzana.miskova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří dosáhli mírně pokročilé úrovně a chtějí zahájit studium středně pokročilé úrovně angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, zejména pak mluvení, porozumění a psaní.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na středně pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

V letním semestru 2016/17 budou probírány kapitoly 8 a 9 učebnice New English File Intermediate. Po dokončení učebnice bude probraná látka z celé učebnice znovu procvičována na vhodných cvičeních z jiných učebnic a popř. (dle časových možností semestru) bude zahájena výuka podle učebnice Tilbury, English Unlimited- Intermediate, Cambridge University Press. Učebnice bude pro studenty zajištěna přes prodejnu knih VŠE (se slevou).

  • Gramatika: trpný rod (passive), frázová slovesa (phrasal verbs), předminulý čas (past perfect), nepřímá řeč(reported speech), důkladné opakování probraného.
  • Témata: describing monuments and places, lyfestyle,on the phone, giving opinion, checking information

Literatura

  • Oxeden C, Latham-Koenig Ch: New English File, Oxford University.