Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U042A Angličtina 5

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače se základní znalostí angličtiny, tj. použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času, některých modálních sloves, stupňování přídavných jmen a jednoduchého použití členů.
V zimním semestru 2016/2017 byla dokončena učebnice New English File Pre-intermediate. Z učebnice New English File Intermediate byla probrána první lekce a posluchači si rozšířili a procvičili tvoření otázek, použití přítomného prostého a průběhového času, seznámili se s předpřítomným časem prostým.
Slovní zásoba obsahovala: tvoření slov, odvozování slov, psaní životopisu, školství, jídlo na restaurace, rodina, sport.
V letním semestru 2016/2017 budeme pokračovat se zavedenou učebnicí New English File Intermediate, Student´s Book a Workbook.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni vyjadřovat se a porozumět angličtině na vyšší základní úrovni.

Obsah předmětu

V letním semestru 2016/2017 budeme pokračovat se zavedenou učebnicí New English File Intermediate, Student´s Book a Workbook.

Probírané lekce budou obsahovat tato témata:

  • Gramatika: předpřítomný čas prostý a průběhový, minulý čas a rozdíly v jejich použití, stupňování přídavných jmen a příslovcí, modální slovesa must, should, can, časové a podmínkové věty
  • Slovní zásoba: peníze, přídavná jména končící na –ed, -ing, mobilní telefony, vzdělání, doprava a cestování

Vyučující bude v hodinách používat další doplňkové a rozšiřující materiály.

Literatura

Oxenden, C. - Latham-Koenig. C, New English File Intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451910-6.