Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U042A Angličtina 7

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače se základní znalostí angličtiny, tj. použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času, některých modálních sloves, stupňování přídavných jmen a jednoduchého použití členů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni vyjadřovat se a porozumět angličtině na nižší střední úrovni.

Obsah předmětu

V zimním semestru 2017/2018 se pokračovalo s výukou učebnice New English File Intermediate a byly probrány první čtyři lekce. Posluchači si rozšířili a procvičili tvoření otázek, použití přítomného a minulého prostého a průběhového času, předpřítomného času, stupňování přídavných jmen a podmínkových vět.

Slovní zásoba obsahovala: tvoření slov, odvozování slov, jídlo a restaurace, rodina, cestování, rodina, vzdělávání, některá frázová slovesa.

V letním semestru 2017/2018 budeme pokračovat se zavedenou učebnicí New English File Intermediate, Student´s Book a Workbook.

Probírané lekce budou obsahovat tato témata:

  • Gramatika: další část podmínkových vět, členy, infinitiv a gerundium, nepřímá řeč, pasivum a vztažné věty.
  • Slovní zásoba: tvoření podstatných jmen, nákupy, filmy a divadlo, používání spojek a předložek.

Vyučující bude v hodinách používat další doplňkové a rozšiřující materiály.

Literatura

Oxenden, C. - Latham-Koenig. C, New English File Intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451910-6.