Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U041E Angličtina 6

Související stránky

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (e-mail: miskova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří jsou schopni vést jednoduchou konverzaci na běžné téma a chtějí zahájit studium mírně pokročilé úrovně angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, hlavně mluvení a poslechu/čtení s porozuměním.

Výsledky učení

Studenti budou zvládat konverzaci na mírně pokročilé úrovni. Budou schopni porozumět písemným pokynům pro cestující, informacím o zajímavostech, budou schopni domluvit se v případech nouze, apod. 

Obsah předmětu

V letním semestru 2017/18 budou probrány lekce 7-8 učebnice Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Pre-intermediate, Cambridge University Press,ISBN 978-0-521-69777-4. Učebnice bude k zakoupení v prodejně učebnic v budově VŠE, čímž se zajití, že všichni studenti budou mít stejné vydání a zároveň jim bude poskytnuta sleva. Jako doplňková literatura je doporučena kniha Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge.

Gramatika: opakování, rozšíření, procvičování a upevňování systému anglických časů, porovnávání, atd.

Témata: Talking about travelling, banks, weather, energy,giving advice, getting directions etc.

Kromě toho budou studenti používat autentické materiály, např. uzpůsobené novinové články, knižní průvodce, pokyny pro cestující např. na letišti, v hotelu, apod.

 

Literatura - doporučená

  • Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.
  • Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Pre-intermediate, Cambridge University Press,ISBN 978-0-521-69777-4.