Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U041D Angličtina 4

Související stránky

Garant

PaedDr. Zdena Marešová (e-mail: maresm@vse.cz)

Zaměření předmětu

Studenti budou mít možnost osvojit si základní komunikativní dovednosti tak, aby byli schopni zvládnout běžnou konverzaci např. při cestování. K tomu bude využívána nejen učebnice, ale i řada autentických materiálů (např. knižní průvodce, pokyny pro cestující v letadle, apod.)

Výsledky učení

Po absolvování této úrovně by studenti měli být schopni se jednoduchou formou domluvit a konverzovat na základní témata společenského styku s použitím základních gramatických jevů a porozumět mluvenému slovu.

Obsah předmětu

Kurz bude pokračovat rozšiřováním a procvičováním další slovní zásoby, konverzace, poslechu a dalších gramatických jevů.
V LS 2016/17 byla dokončena poslední lekce učebnice English Unlimited A1 a dvě lekce – Units 9 + 12 z pokračující A2./ témata Travel, Health

V ZS 2017/18
Na prvních hodinách opakování se zaměřením hlavně na látky minulého semestru a dokončení poslední vybrané lekce 13 – Experiences. Lekce z A2 byly vybrány s ohledem na jedinou novou gramatiku, která nebyla obsažena v A1, tj. stupňování přídavných jmen, podmínkové souvětí a předpřítomný čas
Přibližně od poloviny semestru by měl kurz pokračovat podle dalšího dílu učebnice English Unlimited –B2.
Studentům vyučující nadále připravuje překladový slovník k jednotlivým lekcím a zadává a opravuje pravidelné domácí úkoly vztahující se k probírané látce.

Literatura

  • základní
    DOFF, A. English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio Cambridge. Cambridge. University Press. ISBN 2010 978-0-521-72633-7.
  • doporučená
    Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.