Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U041D Angličtina 5

Související stránky

Garant

PaedDr. Zdena Marešová (e-mail: maresm@vse.cz)

Zaměření předmětu

Studenti budou mít možnost osvojit si základní komunikativní dovednosti tak, aby byli schopni zvládnout běžnou konverzaci např. při cestování. K tomu bude využívána nejen učebnice, ale i řada autentických materiálů (např. knižní průvodce, pokyny pro cestující v letadle, apod.)

Výsledky učení

Po absolvování této úrovně by studenti měli být schopni se jednoduchou formou domluvit a konverzovat na základní témata společenského styku s použitím základních gramatických jevů a porozumět mluvenému slovu.

Obsah předmětu

Kurz bude pokračovat rozšiřováním a procvičováním další slovní zásoby, konverzace, poslechu a dalších gramatických jevů.

V LS 2017/18 budou probrány lekce 3 - 6 z učebnice English Unlimited B1 – Pre-intermediate - témata Food, Encounter, Money, Energy.

Gramatika: předložkové vazby, minulý průběhový čas, modální slovesa „to have to do, can do", stupňování přídavných jmen,

Studentům vyučující nadále připravuje překladový slovník k jednotlivým lekcím a zadává a opravuje pravidelné domácí úkoly vztahující se k probírané látce.

Literatura

  • základníCLEMENTSON, T. -- HENDRA, L A. -- REA, D. -- TILBURY, A. English unlimited : B1 : pre-intermedite. Coursebook with e-Portfolio. Cambridge. Cambridge University Press 2010. ISBN 978-0-521-69777-4.
  • doporučená
    Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.