Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U041C Angličtina 3

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří jsou schopni vést jednoduchou konverzaci na běžné téma a chtějí zahájit studium mírně pokročilé úrovně angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, hlavně mluvení a poslechu/čtení s porozuměním..

Výsledky učení

Posluchači by měli po absolvování kurzu být schopni představit se, tvořit otázky a hovořit na velmi základní témata s použitím přítomného a minulého času.

Obsah předmětu

V letním semestru 2016/17 se používala učebnice English Unlimited Starter. Posluchači již ovládají použití sloves to be a to have, vazby there is, představování, základní výrazy při setkání a loučení, číslovky 1-100, vyjádření času.
Ke konci letního semestru byly probrány lekce 1-6.

V zimním semestru 2017/18 se bude pokračovat s touto učebnicí.

Gramatika: minulý čas prostý, zápor a otázky, předložky místa a času, přítomný čas průběhový, modální slovesa

Slovní zásoba: názvy měsíců, ročních období, počasí, zaměstnání, zábava, vyjádření pozvání

Vyučující bude rozšiřovat slovní zásobu doplňkovými materiály.

Literatura

  • základní
    DOFF, A. English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio Cambridge. Cambridge. University Press. ISBN 2010 978-0-521-72633-7.
  • doporučená
    MURPHY, R. Essential grammar in use : self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Cambridge. Cambridge University Press 2005. ISBN 0-521-55928-6.