Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U041C Angličtina 4

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří jsou schopni vést jednoduchou konverzaci na běžné téma a chtějí zahájit studium mírně pokročilé úrovně angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, hlavně mluvení a poslechu/čtení s porozuměním.

Výsledky učení

Posluchači by měli po absolvování kurzu být schopni představit se, ptát se a hovořit na velmi základní témata s použitím přítomného a minulého času.

Obsah předmětu

V zimním semestru 2017/18 byla dokončena učebnice English Unlimited Starter.

Posluchači se naučili základní použití sloves to be a to have, vazby there is, představování, základní výrazy při setkání a loučení, číslovky 1-100, přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý

V letním semestru 2017/18 se začne používat učebnice English Unlimited Elementary, lekce 1 až 4.

Obsahem výuky bude:

  • Gramatika: modální sloveso „can“, přivlastňovací zájmena, členy, rozšíření použití přítomného a minulého času, singulár a plurál podstatných jmen
  • Slovní zásoba: názvy států, zaměstnání, zájmy a volný čas, pozvání na návštěvu a hovor s hostem, výlet, důležité okamžiky v životě

Vyučující bude rozšiřovat slovní zásobu doplňkovými materiály.

Literatura

  • doporučená
    • Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.
    • Tilbury, A. English Unlimited Elementary Coursebook with e-Portfolio. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 9780521697729.