Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U041B Angličtina 3

Související stránky

Garant

PaedDr. Zdena Marešová (e-mail: maresm@vse.cz)

Zaměření předmětu

Studenti budou mít možnost osvojit si základní komunikativní dovednosti tak, aby byli schopni zvládnout běžnou konverzaci např. při cestování. K tomu bude využívána nejen učebnice, ale i řada autentických materiálů (např. knižní průvodce, pokyny pro cestující v letadle, apod.)

Výsledky učení

Po absolvování této úrovně by studenti měli být schopni se jednoduchou formou domluvit a konverzovat na základní témata společenského styku s použitím základních gramatických jevů.

Obsah předmětu

V prvních hodinách LS 2016/17 dojde k opakování předchozích, zejména posledních témat ve správných gramatických souvislostech, v dialozích, písemně v pravidelných domácích úkolech, které budou nadále zadávány a analyzovány.

Témata:

  • Dokončení tématu Volnočasové aktivity a Životy slavných – podle učebnice English Unlimited Starter
  • Následně další vybraná témata vhodná pro běžnou konverzaci podle učebnice English Unlimited Elementary

Gramatika:

  • Opakování a procvičování základních časů (přítomný, minulý budoucí – v prosté i průběhové formě, otázky přímé a nepřímé, podmětné a předmětné), fixních předložkových vazeb, kolokací….

Doplňkové činnosti:

  • Úvodní opakovací a závěrečný test, poslechová cvičení, časopisecké texty

Literatura

  • základní
    DOFF, A. English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio Cambridge. Cambridge. University Press. ISBN 2010 978-0-521-72633-7.
  • doporučená
    Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.