Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U041A Angličtina 1

Související stránky

Garant

PhDr. Adriana Krásová (krasova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Tento kurz pro začátečníky se nově otevírá v zimním semestru akademického roku 2017/18. Nepředpokládá se žádná znalost angličtiny a jazyk se bude vyučovat od základu.

Výsledky učení
Po úspěšném absolvování by posluchači zvládli konverzaci na zcela základní témata v rozmezí prvních čtyř lekcí učebnice.

Obsah předmětu

Probírané lekce (1-4) budou obsahovat tato témata:

  • Gramatika: sloveso to be, podstatná jména, členy, množné číslo podstatných jmen, přítomný čas prostý
  • Slovní zásoba: seznamování a představování, pozdravy, názvy některých států, číslovky, udání času, názvy dnů v týdnu, předložky, denní rozvrh, obchody a nakupování, práce a zaměstnání
  • Fonetika: výslovnost souhlásek a samohlásek v angličtině.

Vyučující bude v hodinách používat další doplňkové a rozšiřující materiály.

Literatura

  • základní
    DOFF, A. English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio Cambridge. Cambridge. University Press. ISBN 2010 978-0-521-72633-7.
  • doporučená
    MURPHY, R. Essential grammar in use : self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Cambridge. Cambridge University Press 2005. ISBN 0-521-55928-6.