Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U041A Angličtina 2

Související stránky

Garant

Mgr. Šárka Baštýřová (sarka.bastyrova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Tento kurz pro začátečníky se otevírá v letním semestru akademického roku 2017/18 a je určen především pro absolventy kurzu Angličtina 1, který byl pro úplné začátečníky otevřen v zemním semestru 2017/2018.

Vyučující předpokládá probrání lekcí 3 až 5, ale bude zároveň brát v úvahu potřeby posluchačů v kurzu a přizpůsobí jim rychlost práce.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by posluchači zvládli konverzaci na zcela základní témata v rozmezí prvních pěti lekcí učebnice.

Obsah předmětu

Probírané lekce (3-5) budou obsahovat tato témata:

Gramatika: there is/are, přivlastňovací zájmena, členy, tvorba otázek, přítomný čas prostý významových sloves

Slovní zásoba: určování místa a času, dny v týdnu, koníčky.

Fonetika: výslovnost souhlásek a samohlásek v angličtině.

Vyučující bude v hodinách používat další doplňkové a rozšiřující materiály.

Literatura

  • základní
    DOFF, A. English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio Cambridge. Cambridge. University Press. ISBN 2010 978-0-521-72633-7.
  • doporučená
    MURPHY, R. Essential grammar in use : self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Cambridge. Cambridge University Press 2005. ISBN 0-521-55928-6.