Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U041 Angličtina 1

Související stránky

Vyučující

Mgr. Zdena Novotná, Ph.D.

Zaměření

Kurz pro mírně pokročilé. Volně navazuje na kurz Angličtina 1 (U041) z letního semestru 2017. Je určen všem, kteří již mají s angličtinou kontakt a základní zkušenosti, pro ty z Vás, kteří chtějí dále prohlubovat své znalosti. Posluchači se seznámí se základy psané komunikace, gramatikou a jednoduchou konverzací.

Výsledky učení

Účastníci kurzu si osvojí základní slovní zásobu, gramatiku a procvičí anglickou konverzaci. Správná výslovnost, přítomný čas, jednoduchý minulý čas, budoucí čas, podmiňovací způsob.

Obsah výuky

Vybraná gramatická cvičení, tematická konverzace, četba a rozbor jednoduchých článků. Lekce jsou průběžně doplňovány audio či video materiály dle aktuálních potřeb.

Osnova

 1. Úvod do kurzu. Představení se. Introduction to the course. Personal introductions.
 2. Ze života: Můj den. Daily life: My usual day.
 3. Já a moje rodina. My family and I.
 4. Práce, profese. Job, profession.
 5. Koníčky a zábava. Hobbies and entertainment.
 6. Svátky, tradice. Holidays, traditions.
 7. Cestování: V hotelu nebo restauraci. Travel: At the hotel or restaurant.
 8. Z dovolené. Věcné dialogy. While on vacation. Relevant dialogue.
 9. Blahopřání k významnému jubileu. Jak to říci. Congratulations – How to say it.
 10. Současné dění: Co Vás zajímá? Current events: What are you interested in?

Seznam literatury

 • Soars, J. – Soars. L. (2013). New Headway Beginner Student’s Book. London: Oxford University Press. Fourth edition. (Kapitoly v 2. polovině knihy.)