Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U037A Španělština 5 – Na cesty pro mírně pokročilé

Související stránky

Vyučující

PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. (e-mail: olga.vylimkova@vse.cz)

Od roku 1995 jezdí do Peru jako průvodkyně CK Adventura a CK Latintour.

 • Rok 2001 strávila v indiánské vesnici Pucamarca v Andách, kde pracovala jako dobrovolná učitelka peruánské státní ZŠ a bydlela v místní rodině.
 • Autorka výstav o životě indiánů v Peru (také spoluautorka výstavy v Náprstkově muzeu o současných obřadech indiánů Mexika a Peru).
 • Poskytla besedy (přes 500) o životě indiánů v Andách - ve školách, knihovnách, divadlech a v rozhlasových a televizních pořadech.
 • Autorka knih
  • Učitelkou v Peru,
  • Peru děti Inků.

Zimní semestr 2017/18

Procvičuje se slovní zásoba a běžné konverzační obraty, spojené se základními tématy z oblasti turistiky, se kterými se návštěvník španělsky mluvících zemí může setkat: doprava, ubytování, stravování, služby cestovních kanceláří.

Zaměřuje se na poznávací turistiku, programy soužití s domorodým obyvatelstvem, mystickou turistiku, představí zajímavé itineráře. Kurz rovněž představí prostřednictvím jednoduchých textů s ilustračními fotografiemi vybrané zajímavosti ze zemí Latinské Ameriky: z přírody (národní parky, slavné vodopády a horské velikány), kulturní a historické pamětihodnosti (UNESCO i „ztracené“ klenoty civilizace) a gastronomické speciality.

Předmět se soustředí na praktické používání španělštiny, na procvičování slovní zásoby při použití jednoduchých gramatických jevů.

V každé hodině seznámení s nejzajímavějšími turistickými destinacemi zemí Jižní Ameriky.

Letní semestr 2016/17

Předmět volně navazuje na předmět Španělštinu na cesty 5 v zimním semestru 2016/17. Je zaměřen na kolektivní procvičování španělského jazyka se zaměřením na cestování v Latinské Americe.

Procvičuje se slovní zásoba a běžné konverzační obraty, spojené se základními tématy z oblasti turistiky, se kterými se návštěvník španělsky mluvících zemí může setkat: doprava, ubytování, stravování, služby cestovních kanceláří. Zaměřuje se na poznávací turistiku, programy soužití s domorodým obyvatelstvem, mystickou turistiku, představí zajímavé itineráře. Kurz rovněž představí prostřednictvím jednoduchých textů s ilustračními fotografiemi vybrané zajímavosti ze zemí Latinské Ameriky: z přírody (národní parky, slavné vodopády a horské velikány), kulturní a historické pamětihodnosti (UNESCO i „ztracené“ klenoty civilizace) a gastronomické speciality.

Předmět je zaměřen na praktické používání španělštiny, soustředí se na procvičování slovní zásoby při použití jednoduchých gramatických jevů.

Učebnice

Vilímková, O. Španělština na cesty do Latinské Ameriky, Turismo con especial referencia a América latina, Smart press, 2011.

Obsah

 • Doprava pozemní, letecká, lodní, přechod hranice - 1 hod.
 • Ubytování – rezervace pokoje, služby v hotelu - 1 hod.
 • Stravování – objednání jídla, speciality - 1 hod.
 • Služby cestovních kanceláří - 3 hod.
 • Poznávací turistika - zajímavé itineráře a programy - 7 hod.

V každé hodině seznámení s nejzajímavějšími turistickými destinacemi zemí Jižní Ameriky.

Zimní semestr 2016/17

Zaměření předmětu

Kurz je zaměřen na praktické používání španělštiny, soustředí se na procvičování slovní zásoby při použití jednoduchých gramatických jevů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se na cestách zejména do Latinské Ameriky.

Obsah předmětu

Kurz je zaměřen na kolektivní procvičování španělského jazyka se zaměřením na cestování (v Latinské Americe).
Představí základní témata z oblasti turistiky, se kterými se návštěvník španělsky mluvících zemí může setkat: doprava, ubytování, stravování, služby cestovních kanceláří, zajímavé itineráře a programy. Kurz rovněž představí prostřednictvím jednoduchých textů s ilustračními fotografiemi vybrané zajímavosti ze zemí Latinské Ameriky: z přírody (národní parky, slavné vodopády a horské velikány), kulturní a historické pamětihodnosti (UNESCO i „ztracené“ klenoty civilizace) a gastronomické speciality.
současnosti, Česká rozvojová organizace a Smart Press, 2014.

Literatura

Vilímková, O. Španělština na cesty do Latinské Ameriky, Turismo con especial referencia a América latina, Smart press, 2011.