Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U037 Španělština 4 – Konverzace

Související stránky

Vyučující

Lic. Ana Inés Blanco Jaschek (Španělsko)

Kurz španělské konverzace je určen středně pokročilým studujícím, jimž  poskytne možnost komunikovat se španělskou lektorkou a zdokonalit se tak v dovednosti dorozumět se v běžných denních situacích, porozumět mluvenému projevu rodilých mluvčích, vhodně reagovat a vyjádřit souvisle také svůj názor.

Obsah

Postupně si posluchači budou rozšiřovat svou slovní zásobu a osvojovat si dovednost komunikace s rodilou španělskou mluvčí. Studující budou připravovat prezentace o svém životě nebo o aktuálních událostech ve Španělsku nebo v ČR. Na dané téma se pak bude pod vedením vyučující rozvíjet debata mezi studujícími.

Osnova

 • Gramática
  • Imperfecto: descripción (personas y cosas, acciones habituales, situaciones o contextos). Imperfecto de cortesía. Pretérito indefinido: formas y uso. Indefinido/imperfecto: narración, descripción.
  • Funciones: Expresar acciones únicas en el pasado. Hablar de actividades y acciones habituales en el pasado. Hablar de la continuidad de actividades y acciones. Describir características y hechos en el pasado. Narrar acontecimientos del pasado
 • Temas
  • Actualidad hispano-checa.
  • Noticias sobre la actualidad espaňola o checa.

Literatura

 • Aktuální zprávy ze španělského tisku, internetové podklady.