Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U036B Španělština 3

Související stránky

Vyučující

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. (e-mail: vlasta.hlavickova@vse.cz)

Obsah

Kurz je určen velmi mírně pokročilým studujícím, kteří si osvojili vybrané jednoduché gramatické jevy a  základní slovní zásobu v rámci přibližně 13 lekcí základní učebnice. Cílem kurzu je pokračovat v rozvíjení základních znalostí španělské gramatiky, s důrazem na procvičování a zdokonalování jednoduché konverzace v běžných denních situacích a v rozhovorech o aktuálních tématech.

Postupně budou osvojovány a rozvíjeny další gramatické jevy a rozšiřovány tematické okruhy slovní zásoby,  postupně se budou procvičovat dovednosti komunikace v běžných životních situacích. Bude se postupně procvičovat schopnost porozumění krátkým aktuálním zprávám ze španělského tisku.

Osnova

 • Gramatika
  •  Opakování.
  • Jednoduchý minulý čas.
  • Nepravidelná slovesa.
  • Imperfektum.
  • Podmiňovací způsob.
 • Tematické okruhy
  • Nákupy.
  • Zdraví a nemoci. První pomoc.
  • Cestování. Dopravní prostředky.
  • Orientace ve městě. Památky a pamětihodnosti.
  • Ubytování a stravování.
  • Současná situace (Španělsko, Latinská Amerika)
  • Kultura. Významné památky, díla.

Předpokládá se osvojení lekcí 13 – 17/18  základní učebnice, kterou vyučující doplní autentickými materiály, aktuálním zprávami ze španělského tisku.

Literatura

 • HLAVIČKOVÁ,V. a kol. Španělština I. Část 1. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0751-X.
 • Doplňkové materiály.