Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

18.9.2017 08:00 - 29.9.2017 20:00 - Změny v zápisech

9.10.2017 08:00 - 20.10.2017 20:00 - Placení poplatků

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U036 Španělština 1

Související stránky

Vyučující

Mgr. Eva Schalková (e-mail: eva.schalkova@vse.cz)

Kurz je určen úplným začátečníkům, jimž  poskytne základy španělštiny a možnost domluvit se nejjednodušším způsobem v běžných denních situacích.

Obsah

Po úvodních informacích k výslovnosti a pravopisu budou postupně probírány základy nezbytné gramatiky a na podkladě nejběžnější slovní zásoby se budou postupně nacvičovat nejjednodušší fráze k vyjádření souhlasu a nesouhlasu, budou se procvičovat nejběžnější otázky a nejjednodušší reakce na jednoduché otázky.

Osnova

Úvod do gramatiky: člen, časování pravidelných sloves, první nepravidelná slovesa, členy, množné číslo a ženský rod podstatných a přídavných jmen, osobní zájmena, základní číslovky, datum.

Tematické okruhy:

  • Pozdravy.
  • Základní společenské obraty.
  • Popis osoby
  • Rodina a rodinné oslavy.
  • Návštěvy.

Předpokládá se kromě úvodní lekce probrání 6 lekcí základní učebnice, kterou vyučující doplní autentickými materiály.

Literatura

  • HLAVIČKOVÁ,V. a kol. Španělština I. Část 1. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0751-X.
  • Doplňkové materiály.