Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U030 Ochrana spotřebitele

Související stránky

Vyučující

Ing. Olga Horová, Ph.D., katedra marketingu

Cíl

Cílem předmětu je seznámit účastníky kurzu se systémem vytvořeným na ochranu práv spotřebitelů. Kurz prohlubuje znalosti o spotřebitelském procesu, právech spotřebitelů, způsobech vyřizování reklamací, záručních lhůtách atd. Výuka bude probíhat formou teoretických přednášek, budou rovněž řešeny příklady z praxe, případy poškozování zájmů spotřebitelů a možnosti jejich obrany.

Výstupy

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni řešit různé spotřebitelské problémy, k nimž na trhu mezi spotřebiteli a prodejci dochází. Absolventi se tak stanou se vzdělanými a odvážnými spotřebiteli, kteří dokážou řešit například reklamace a další problémové situace, ke kterým stále při nakupování dochází.

Obsah

 1. Vymezení pojmů , význam a cíle ochrany spotřebitele
 2. Legislativní zajištění ochrany spotřebitele
 3. Organizační zajištění ochrany spotřebitele, působení státních orgánů v ochraně spotřebitele
 4. Nezávislé spotřebitelské organizace a jejich práce pro spotřebitele
 5. Mezinárodně uznávaná práva spotřebitelů
 6. Povinnosti a práva podnikatelů ve vztahu ke spotřebitelům
 7. Nejčastější chyby prodávajících
 8. Nečastější chyby spotřebitelů.
 9. Shoda a rozpor s kupní smlouvou
 10. Vyřizování reklamací – uplatnění odpovědnosti za vady výrobků
 11. Záruční lhůty, reklamační protokol
 12. Vady výrobků , falzifikáty, ochranné známky a značky pro spotřebitele

Literatura

HOROVÁ , O. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie. Praha, Oeconomica 2006. ISBN 80-245-1106-1.