Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U029 Finanční gramotnost a správa vlastních financí

Související stránky

Vyučující 

Bc. David Vejr (e-mail: xvejd00@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je zaměřen posluchačům, kteří mají zájem se vyznat ve vlastních financích, ať už si je řeší sami nebo jejich správu svěřují někomu jinému. Obsah předmětu se zabývá nejběžnějšími problémy v oblasti financí, se kterými se běžní lidé setkávají každý den. V úvodu semestru se budeme zabývat tématem finanční gramotnosti konkrétně u občanů České republiky, jaké jsou jejich nejčastější chyby, kde vznikají finanční problémy a způsoby jak tomu zabránit.

Dále se budeme zabývat tématy jako je důchodová reforma, jak ochránit svou rodinu v případě dlouhodobé nemoci a s tím spojenými finančními problémy, zajištěním majetku proti škodě, tématem koupě a financování vlastní nemovitosti – porovnání způsobu financování z vlastních prostředků oproti dalším různým způsobům financování, tématem investic, dlouhodobého i krátkodobého spoření a porovnání výhod a nevýhod jednotlivých způsobů spoření, včetně možnosti spoření v postproduktivním věku. V neposlední řadě se budeme zabývat možnosti daňových úlev a státních dotací aneb jak získat peníze od státu.

Vyučující má více než pět let praxe v tomto oboru.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu se účastníci budou orientovat na finančním trhu a rozumět principům základních finančních produktů.

Obsah

 1. Úvod předmětu, úvod do světa financí.
 2. Finanční gramotnost v České republice.
 3. Problematika spotřebitelských úvěrů a dluhové pasti.
 4. Zajištění příjmů v rodinném rozpočtu.
 5. Důchodová reforma, penze.
 6. Koupě a financování vlastního bydlení.
 7. Zajištění a ochrana majetku proti škodám.
 8. Rozdíly bankovních a spořicích účtů, jejich využití.
 9. Ukládání peněz, spoření, zhodnocení peněz.
 10. Daňové úlevy a státní dotace.
 11. Závěr předmětu, zhodnocení.