Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

12.2.2018 08:00 - 23.2.2018 20:00 - Změny v zápisech

5.3.2018 08:00 - 16.3.2018 20:00 - Placení poplatků

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U020 Reálie Latinské Ameriky 3 – Mayové a Inkové

Související stránky

Vyučující

PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. (e-mail: olga.vylimkova@vse.cz)

Vilimkova-Olga

Od roku 1995 jezdí do Peru jako průvodkyně CK Adventura a CK Latintour.

 • Rok 2001 strávila v indiánské vesnici Pucamarca v Andách, kde pracovala jako dobrovolná učitelka peruánské státní ZŠ a bydlela v místní rodině.
 • Autorka výstav o životě indiánů v Peru (také spoluautorka výstavy v Náprstkově muzeu o současných obřadech indiánů Mexika a Peru).
 • Poskytla besedy (přes 500) o životě indiánů v Andách - ve školách, knihovnách, divadlech a v rozhlasových a televizních pořadech.
 • Autorka knih
  • Učitelkou v Peru,
  • Peru děti Inků.

Zimní semestr 2017/18 (a letní semestr 2015/16)

Reálie Latinské Ameriky 3 - Mayové a Inkové

Zaměření předmětu

Kurz je určen zájemcům o indiánské kultury.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v reáliích Latinské Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Mayové.
  1. Přírodní prostředí střední Ameriky.
   Region Mezoameriky a jeho nejslavnější kultury.
  2. Doba archaická a předklasická - hierarchizace společnosti; stavby prvních měst; klenoty pralesa Peténu: Nakbé, Mirador, Tikal, Uaxactúm, Lamanay; význam obchodního centra Kaminaljuyú.
  3. Doba klasická - dějiny období na základě rozluštěných mayských textů stél; vztahy mezi městskými státy; osudy panovníků; skvosty mayské architektury; rozvoj věd a umění; astronomie a mayské kalendáře; rituál "míčové hry"; mayské kodexy; slavná města: Tikal, Copán, Calacmul, Palenque, Caracol, Yaxhá, Piedras Negras, Bonampak, Yaxchilán; pád některých mocných měst na konci doby klasické.
  4. Doba postklasická - přesun center, rozvoj měst severního Yucatánu; vliv Toléků; významná města: Uxmal, Chichen Itzá, osobitý "puucký styl", přístav Tulúm;
   rozvoj měst na Guatemalské vysočině; království Quiché a Kaqchikel - slavné město Iximché; posvátné knihy.
  5. Postavení Mayů v době koloniální a novodobých republik; odkaz starých kultur pro dnešní obyvatele regionu;
   Mayové dnes - živé duchovní tradice, používání rituálního kalendáře, kniha Popol Vuh; revitalizace etnické identity v multikulturních státech střední Ameriky.
 2. Inkové.
  1. Přírodní prostředí.
   Slavné národy andského kulturního areálu se zaměřením na Tíwanaku
  2. Původ Inků; putování od jezera Titicaca; příchod do oblasti Cuska; posilování panovnické moci, taktiky získávání vlivu nad místními vládci; legendy a realita.
  3. Vítězství nad Chanky, slavný panovník Pachacutek; přestavba Cuska; organizace státu; první dobyvačné války; rozvoj stavebnictví; význam astronomie a observatoří; kalendář; rozvoj zemědělství; slavná města.
  4. Výboje Inků za Tupaca Yupanquiho; pád říše Chimú; námořní výprava; organizace rozsáhlé říše; slavné incké "silnice"; významná centra; poklad Inků.
   Rebelie podmaněných států za Huayny Capaca.
  5. Dobytí Incké říše Španěly; kroniky;
   andské kultury dnes - jazyk quechua, duchovní tradice, přírodní náboženství a mýty; kultura, folklór.

Letní semestr 2014/15

Reálie Latinské Ameriky 2 - Cestování po Latinské Americe

Zaměření předmětu

Předmět je určen pro zájemce o reálie Latinské Ameriky.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v reáliích Latinské Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Mayové.
  1. Přírodní prostředí střední Ameriky.
   Region Mezoameriky a jeho nejslavnější kultury.
  2. Doba archaická a předklasická - hierarchizace společnosti; stavby prvních měst; klenoty pralesa Peténu: Nakbé, Mirador, Tikal, Uaxactúm, Lamanay; význam obchodního centra Kaminaljuyú.
  3. Doba klasická - dějiny období na základě rozluštěných mayských textů stél; vztahy mezi městskými státy; osudy panovníků; skvosty mayské architektury; rozvoj věd a umění; astronomie a mayské kalendáře; rituál "míčové hry"; mayské kodexy; slavná města: Tikal, Copán, Calacmul, Palenque, Caracol, Yaxhá, Piedras Negras, Bonampak, Yaxchilán; pád některých mocných měst na konci doby klasické.
  4. Doba postklasická - přesun center, rozvoj měst severního Yucatánu; vliv Toléků; významná města: Uxmal, Chichen Itzá, osobitý "puucký styl", přístav Tulúm;
   rozvoj měst na Guatemalské vysočině; království Quiché a Kaqchikel - slavné město Iximché; posvátné knihy.
   Postavení Mayů v době koloniální a novodobých republik; odkaz starých kultur pro dnešní obyvatele regionu;
   Mayové dnes - živé duchovní tradice, používání rituálního kalendáře, kniha Popol Vuh; revitalizace etnické identity v multikulturních státech střední Ameriky.
 2. Inkové.
  1. Přírodní prostředí.
   Slavné národy andského kulturního areálu se zaměřením na Tíwanaku.
  2. Původ Inků; putování od jezera Titicaca; příchod do oblasti Cuska; posilování panovnické moci, taktiky získávání vlivu nad místními vládci; legendy a realita.
  3. Vítězství nad Chanky, slavný panovník Pachacutek; přestavba Cuska; organizace státu; první dobyvačné války; rozvoj stavebnictví; význam astronomie a observatoří; kalendář; rozvoj zemědělství; slavná města.
  4. Výboje Inků za Tupaca Yupanquiho; pád říše Chimú; námořní výprava; organizace rozsáhlé říše; slavné incké "silnice"; významná centra; poklad Inků.
   rebelie podmaněných států za Huayny Capaca.
  5. Dobytí Incké říše Španěly; kroniky;
   andské kultury dnes - jazyk quechua, duchovní tradice, přírodní náboženství a mýty; kultura, folklór.

Zimní semestr 2016/17 (a zimní semestr 2014/15)

Reálie Latinské Ameriky 1 - původní národy

Obsah

 • Kurz je určen zájemcům o Latinskou Ameriku.
 • Seznámíme se s původními obyvateli Ameriky od osídlování kontinentu. Budou nás zajímat významná etnika střední Ameriky: Olmékové – „mateřská kultura“ Mezoameriky, monumentální Teotihuacán, Toltékové s jejich mýty o Quetzalcoatlovi, Zapotékové a Mixtékové, říše Aztéků a Mayové - jejich stavitelství, kalendáře, kroniky, život slavných měst. Rovněž se seznámíme s národy Karibiku. V Jižní Americe si představíme zlatníky Chibchů a Muisků a s nimi spojenou legendu El Dorada, kulturu Mochiců, stavitelů pyramid, a další pouštní národy: Paracas se slavnými textiliemi, Nasca s obřími geoglyfy a říši Chimú, jejíž klenotníci vytvářeli „poklady Inků“. Podíváme se do „kolébky andských kultur“ Tíwanacu u jezera Titicaca a do říše Inků.
 • Dále nás bude zajímat situace původních národů v koloniálním období a v době nezávislých republik. Zaměříme se na odkaz starobylých říší a život jejich obyvatel dnes – např. význam kalendářů a posvátných textů pro Maye, živé tradice v Andách, indiánské jazyky, kroje, tance, každodenní i slavnostní rituály.

Literatura

 • Coe, M., Snow, D., Benson, E. Svět předkolumbovské Ameriky. Knižní klub Balios, 1997.
 • Opatrný, J. Amerika v proměnách staletí. Libri, 1998.
 • Longhenová, M., Alva, W. Peru, historie a kultura Inků a dalších andských civilizací. Rebo Productions, 1999.
 • Longhenová, M. Mexiko, dějiny a kultura Mayů, Aztéků a dalších předkolumbovských národů. Rebo Productions, 1998.
 • Drew, D. Ztracené kroniky mayských králů, BB Art, 2001.
 • Popol Vuh a výbor z letopisů Cakchiquelů a z knih Chilama Balama čili proroka jaguára na Yucatánu. ODEON, 1976.
 • Vilímková, O. MAYOVÉ. Transformace indiánské společnosti v Guatemale od 60. let XX. století do současnosti. Smart Press 2014..
 • Vilímková, O. Peruánské mýty a tradice, Smart press, 2012.
 • Vilímková, O. MAYOVÉ. Guatemala: Transformace indiánské společnosti od 60. let 20. století do současnosti, Česká rozvojová organizace a Smart Press, 2014.