U018 Italská literatura

Vyučující

Zaměření

Přednáškový cyklus přináší poznatky o základních etapách italské literatury. Je zaměřen na prezentaci významných osobností italského literárního světa. V několika tematických celcích nahlédneme do počátku až do současnosti tohoto uměleckého oboru.

Obsah

 1. Zrod italské literatury. Sicilská škola.
 2. Stilnovismus a Dante Alighieri.
 3. Dante Alighieri komický a Božská komedie.
 4. Francesco Petrarca.
 5. Giovanni Boccaccio a italská novelistika.
 6. Lorenzo Medicejský a poesie na jeho dvoře.
 7. Rytířský román a jeho vývoj – Matteo Maria Boiardo, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso.
 8. Italské baroko. Divadlo na italské půdě.
 9. Ugo Foscolo a romantismus.
 10. Alessandro Manzoni a Risorgimento.
 11. Verismus.
 12. První polovina 20. století – avantgardy a několik velkých jmen; Italo Svevo a Luigi Pirandello.
 13. Druhá polovina 20. století s několika exkursy do literatury současné.

Literatura


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague