Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U018 Italská literatura

Související stránky

Vyučující

Zaměření

Přednáškový cyklus přináší poznatky o základních etapách italské literatury. Je zaměřen na prezentaci významných osobností italského literárního světa. V několika tematických celcích nahlédneme do počátku až do současnosti tohoto uměleckého oboru.

Obsah

 1. Zrod italské literatury. Sicilská škola.
 2. Stilnovismus a Dante Alighieri.
 3. Dante Alighieri komický a Božská komedie.
 4. Francesco Petrarca.
 5. Giovanni Boccaccio a italská novelistika.
 6. Lorenzo Medicejský a poesie na jeho dvoře.
 7. Rytířský román a jeho vývoj – Matteo Maria Boiardo, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso.
 8. Italské baroko. Divadlo na italské půdě.
 9. Ugo Foscolo a romantismus.
 10. Alessandro Manzoni a Risorgimento.
 11. Verismus.
 12. První polovina 20. století – avantgardy a několik velkých jmen; Italo Svevo a Luigi Pirandello.
 13. Druhá polovina 20. století s několika exkursy do literatury současné.

Literatura

 • PELÁN, Jiří a kol. Slovník italských spisovatelů. Praha : Libri, 2004.
 • DE SANCTIS, Francesco. Dějiny italské literatury. Praha : SNKLHU, 1959.
 • PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Praha : NLN, 2004.
 • Díla primární literatury v českých překladech (výběr)
  • Dante Alighieri. Božská komedie. Praha : Academia, 2009.
  • Dante Alighieri. Nový život. Praha : Jaroslav Podroužek, 1945.
  • Navštívení krásy (Italská renesanční lyrika). Praha : Mladá fronta, 1964.
  • Francesco Petrarca. Zpěvník. Praha : Československý spisovatel, 1979.
  • Giovanni Boccaccio. Dekameron. Praha : SNKLHU, 1959.
  • Ctnostné povídky a taškářské povídačky (výbor z italských novel). Praha : SNKLHU, 1953.
  • Ludovico Ariosto. Zuřivý Roland (ve výběru a vyprávění Itala Calvina). Praha : Odeon, 1974.
  • Carlo Goldoni. Komedie. Praha : SNKLHU, 1954.
  • Ugo Foscolo. Poslední dopisy Jacopa Ortise. Praha : Odeon, 1973.
  • Alessandro Manzoni. Snoubenci. Praha : SNKLHU, 1966.
  • Giovanni Verga. Dům u mišpule. Praha : SNKLU, 1963.
  • Federico De Roberto. Místokrálové. Praha : Svoboda, 1974.
  • Italo Svevo. Vědomí a svědomí Zena Cosiniho. Praha : Odeon, 1975.
  • Luigi Pirandello. Jindřich IV. Praha : Artur, 2015. (nebo jiná divadelní hra)
  • Italo Calvino. Naši předkové. Praha : Odeon, 1971.
  • Niccolò Ammaniti. Vezmu tě a odvedu tě pryč. Praha : Havran, 2008.