Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U017 Zlatnictví, klenotnictví a šperkařství

Související stránky

Garant a přednášející

PhDr. Dana Stehlíková, CSc. (dana_stehlikova@nm.cz)

Cíl

Kurs poskytne účastníkům všestrannou výuku ve třech významných uměleckořemeslných oborech a s návazností na související obory, zejména odívání. Zahrne přehled jejich dějin od pravěku po 20. století, dále seznámí s materiály, technikami, typ, tvary a výzdobnými prvky. V podrobném přehledu se bude věnovat účelu uměleckých prací od úředních insignií přes rituální předměty, stolní nádobí, nářadí, a náčiní, až po šperk a galanterii. Nedílnou součástí všech lekcí je promítání elektronických snímků předmětů včetně makrosnímků a videosekvencí zlatnické práce. Důležitým uzavřením každé etapy kursu budou exkurze do klenotnic, specializovaných muzeí, škol a pracovišť v České republice a závěrečná zahraniční exkurze.

Výsledky učení

Kurs poskytne absolventům základní orientaci v oboru starožitností z drahých a ušlechtilých kovů, a souvisejících organických i anorganických materiálů  se dvěma záměry naučit je dívat se a rozeznávat předměty drahocenné od méněcenných, starožitnosti od napodobenin se zřetelem na vybavení vlastní domácnosti či nákup předmětů. Dále si kurs klade za cíl získat účastníky pro samostatné poznávání a potěšení z estetické hodnoty uměleckých prací, které sami nevlastní.

Osnova

Letní semestr 2017/18

 1. Klasicismus a empír.
 2. Biedermeier a historické slohy 19. století.
 3. Exkurze: Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum a Umprum škola.
 4. Od řemesla k průmyslovému designu (nové materiály a technologie).
 5. Exkurze Jablonec nad Nisou (Muzeum skla a bižuterie, šperkařská škola) a Liberec (muzeum).
 6. Puncovnictví I.  a znalectví.
 7. Puncovnictví II. – praktika (určování puncovních značek na předmětech účastníků kursu).
 8. Secese.
 9. Funkcionalismus a art deco 1910 - 1945.
 10. Moderna a postmoderna 2. poloviny 20.století.
 11. Výběr tématu podle volby účastníků (například: Královské koruny, Zednářské šperky, aj.).

Zimní semestr 2017/18

 1. Jak a čím se pracuje? Materiály, techniky a pojmy.
 2. Materiály, techniky a terminologie II.
 3. Chronologie; Pravěk a umění přírodních národů.
 4. Starověké kultury Středního a Dálného Východu.
 5. Antické Řecko a Řím.
 6. Germáni a Byzanc. Slované a románská Evropa.
 7. Gotická Evropa.
 8. Renesance a manýrismus.
 9. Exkurze:  Pražský hrad: Svatovítská klenotnice + katedrála sv. Víta.
 10. Baroko a rokoko.
 11. Exkurze Praha: Loreta a Loretánská klenotnice.
 12. Brusičství, kamenářství a gemologie.
 13. Exkurze (zájezd): Turnov (Muzeum Českého ráje, šperkařská škola, družstvo Český granát),  Nová Paka (muzeum).