Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

9.5.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Registrace

1.6.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U017 Poklady španělského výtvarného umění 1

Související stránky

Vyučující

PhDr. Marcela Vrzalová Hejsková, PhD. (katedra románských jazyků, hejskova@vse.cz)

Zimní semestr 2014/15 (repríza programu ze zimního semestru 2013/14)

Zaměření

Přednáškový cyklus přináší poznatky o základních etapách umění ve Španělsku. Je zaměřen na prezentaci významných osobností španělské výtvarné kultury zejména v oblasti malířství a architektury. V několika tematických celcích nahlédneme do období tzv. zlatého věku (renesance, baroko) a vybraných kapitol moderního umění 20. století, kdy španělské umění dosahuje svého vrcholu. Součástí obsahu je také seznámení se s charakteristickými rysy hlavních slohů ve Španělsku, včetně památek zapsaných v UNESCO. Výklad je doprovázen obrazovou prezentací výtvarných děl, souvisejících s tématem přednášky.

 Osnova

 1. Věk katedrál ve Španělsku: středověká architektura.
 2. Muslimské umění na Pyrenejském poloostrově.
 3. Renesanční a barokní architektura (El Escorial, styl churrigueresco).
 4. El Greco a jeho vliv na moderní umění.
 5. Diego Velázquez.
 6. Jusepe de Ribera, Bartolomé Estéban Murillo a Francisco de Zurbarán.
 7. Barokní sochařství a procesní plastiky v Andalusii.
 8. Francisco de Goya: malba a grafika.
 9. Katalánská secese: Antoni Gaudí a další secesní architekti.
 10. Pablo Picasso.
 11. Španělský surrealismus: Salvador Dalí a Joan Miró .

Základní literatura

 • ŠTĚPÁNEK, P. Španělské umění od Altamiry po Picassa. Olomouc : Univerzita Palackého, 1998, 2002.
 • Doporučená literatura:
 • PIJOAN, J. Dějiny umění 1-11. Praha : Odeon, 1977-84.
 • RODRÍGUEZ AGUILERA, C. Salvador Dalí. Praha : Odeon, 1991.

Letní semestr 2013/14

Zaměření předmětu

Přednáškový cyklus prohlubuje a doplňuje poznatky o významných etapách španělského umění. Zaměří se na jedinečné projevy předrománského umění ve Španělsku, poutní cestu do Santiaga de Compostely a unikátní umění mudéjarské. V několika tematických celcích nahlédneme do období renesance (dvorský portrét), baroka (koloniální architektura v Latinské Americe), romantismu a secese. V kapitolách o moderním umění bude pozornost soustředěna především na kubismus a vzájemné vztahy mezi španělským a českým moderním uměním. Výklad je doprovázen obrazovou prezentací výtvarných děl, souvisejících s tématem přednášky.

Obsah předmětu

 1. Vizigótské umění. Předrománská architektura v Asturii.
 2. Svatojakubská poutní cesta.
 3. Románské a gotické malířství.
 4. Mudéjarská architektura.
 5. Španělský dvorský portrét a lobkovická sbírka.
 6. Barokní koloniální architektura v Latinské Americe.
 7. Goya grafik: Caprichos, Desastres de la guerra.
 8. Romantická, historická a žánrová malba.
 9. Španělská secese a impresionismus.
 10.  Španělský kubismus: Picasso, Gris.
 11.  Odraz občanské války ve španělském a českém umění.

Zimní semestr 2013/14

Zaměření

Přednáškový cyklus přináší poznatky o základních etapách umění ve Španělsku. Je zaměřen na prezentaci významných osobností španělské výtvarné kultury zejména v oblasti malířství a architektury. V několika tematických celcích nahlédneme do období tzv. zlatého věku (renesance, baroko) a vybraných kapitol moderního umění 20. století, kdy španělské umění dosahuje svého vrcholu. Součástí obsahu je také seznámení se s charakteristickými rysy hlavních slohů ve Španělsku, včetně památek zapsaných v UNESCO. Výklad je doprovázen obrazovou prezentací výtvarných děl, souvisejících s tématem přednášky.

 Osnova

 1. Věk katedrál ve Španělsku: středověká architektura.
 2. Muslimské umění na Pyrenejském poloostrově.
 3. Renesanční a barokní architektura (El Escorial, styl churrigueresco).
 4. El Greco a jeho vliv na moderní umění.
 5. Diego Velázquez.
 6. Jusepe de Ribera, Bartolomé Estéban Murillo a Francisco de Zurbarán.
 7. Barokní sochařství a procesní plastiky v Andalusii.
 8. Francisco de Goya: malba a grafika.
 9. Katalánská secese: Antoni Gaudí a další secesní architekti.
 10. Pablo Picasso.
 11. Španělský surrealismus: Salvador Dalí a Joan Miró .

Základní literatura

 • ŠTĚPÁNEK, P. Španělské umění od Altamiry po Picassa. Olomouc : Univerzita Palackého, 1998, 2002.
 • Doporučená literatura:
 • PIJOAN, J. Dějiny umění 1-11. Praha : Odeon, 1977-84.
 • RODRÍGUEZ AGUILERA, C. Salvador Dalí. Praha : Odeon, 1991.
 • ZERBST, R. Gaudí. Praha : Slovart, 2010.