Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Moji spolužáci

V ISIS je možné najít fotografie, jména e-maily spolužáků:
  • Provedeme přihlášení do InSIS.
  • V skupině Moje studium vybereme Portál studenta.
  • V horním okraji vybereme Moji spolužáci.
  • Zobrazí se seznam předmětů v aktuálním semestru.
  • V horní části můžeme změnit do minulosti semestr a vybírat ze starších semestrů.
  • Klepnutím do tlačítka s lupou u předmětu zobrazíme seznam spolužáků.
  • Pro fotografii mohou nastat tři případy:
    • Student dal souhlas se zobrazením fotografie alespoň v rámci ISIS. Zobrazí se jeho fotografie.
    • Student dal souhlas se zobrazením fotografie, ale jeho fotografie není k dispozici. Zobrazí se otazník.
    • Student nenastavil souhlas se zobrazením fotografie. Zobrazí se ikona osoby.
  • Pokud jsme sami nenastavili souhlas se zobrazením své fotografie alespoň v rámci ISIS (viz nastavení uživatele), nevidíme fotografie spolužáků.
  • Klepnutím do tlačítka ve sloupci Poslat e-mail můžeme poslat spolužákovi do ISIS e-mail. Každý uživatel může mít nastaveno přeposílání z pošty ISIS jinam.