Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

12.2.2018 08:00 - 23.2.2018 20:00 - Změny v zápisech

5.3.2018 08:00 - 16.3.2018 20:00 - Placení poplatků

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kontrola osobních údajů

Student je povinen v ISIS udržovat aktuální svou základní osobní evidenci:
 • Provedeme přihlášení do InSIS.
 • Ve skupině Nastavení informačního systému vybereme Kontrola osobních údajů.
 • Následující údaje musí být správně vyplněny:
  • Osobní údaje
   • Jméno a příjmení
   • Titul před jménem, pokud existuje
   • Titul za jménem, pokud existuje
   • Rodné číslo
    První čtyři položky jsou vypisovány na osvědčeních.
   • Mobilní telefon nebo Kontaktní telefon
   • E-mail, pokud existuje
   • Vzdělání
   • Starobní/invalidní důchod
  • Adresy
   • Trvalý pobyt či Kontaktní adresa
 • Pokud některé položky chybí či jsou nesprávně vyplněny, musí student kontaktovat sekretariát U3V (viz kontakty). Osobní údaje nemůže v ISIS student sám opravit.