Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rozvrh hodin a předmět v ZS 2016/17 – upřesnění

Související stránky

Otevírání předmětů na základě registrací

Otevřeny mohou být pouze předměty, na něž se přihlásí alespoň 14 zájemců a pro něž bude učebna.

Předměty nezařazené do zápisů z důvodu malého počtu zájemců:

Dříve podmíněně otevřené předměty, nyní již finálně otevřené, neboť zájem dosáhnul alespoň 14 zapsaných účastníků:

Předměty posílené druhou paralelkou:

Předměty se změnou času konání:

Úřední hodiny

Administrativu U3V zajišťuje doc. Kubálek a dvě studentky: Adéla Hleděncová a Kateřina Kremláčková.

V září 2016 jsou úřední hodiny ve vybraných dnech.

Poplatky za studium

Poplatky za studium zůstávají stejné jako v letním semestru, přehledně jsou uvedeny v katalogu předmětů.

Poplatky budou vyměřeny na začátku 4. týdne semestru, tj. 9. 10. 2017.