Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

9.5.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Registrace

1.6.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Poplatky za studium vyměřeny

Související stránky

V neděli 5. 3. 2017 byly vyměřeny poplatky za studium v letním semestru 2016/17. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS a na prezenčních listinách jednotlivých předmětů. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 17. 3. 2017.

K dispozici jsou podrobnější informace.

Před vyměřením poplatků byly zrušeny zápisy studentů, kteří se v prvním týdnu nedostavili na výuku ani neomluvili. V případě, že se chtějí účastnit výuky, musí se znovu zapsat osobně nebo telefonicky v úředních hodinách U3V (viz http://u3v.vse.cz).