Termíny

22.9.2014 - 19.12.2014 - Výuka

7.1.2015 08:00 - 29.1.2015 20:00 - Registrace

7.1.2015 08:00 - 13.2.2015 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Univerzita třetího věku (U3V) nabízí za symbolické poplatky studium zájemcům v důchodovém věku. Výuka probíhá ročně ve dvou semestrech v délce 13 týdnů.

Noví zájemci se mohou registrovat před začátkem každého semestru formou Přihlášky ve studijním informačním systému (ISIS). Přihlášku je možné vyřídit také telefonicky či osobně v úředních hodinách. Po registraci následuje výběr uchazečů do předmětů a informační schůzka.

Více »

Aktuality | Všechny Aktuality

Nový výtah ve Staré budově [20.11.2014]


Poplatky za studium vyměřeny [12.10.2014]

V neděli 12. 10. 2014 byly vyměřeny poplatky za studium v zimním semestru 2014/15. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v ISIS a na prezenčních listinách jednotlivých předmětů. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 24. 10. 2014.


Rozvrh hodin a předměty v ZS 2014/15 - upřesnění ze září [13.09.2014]

Některé předměty jsou otevřeny zatím podmíněně.


Druhá paralelka předmětu U096 Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů [11.06.2014]

Na základě zájmu studentů byla vypsána druhá paralelka předmětu U096 Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů.


Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 632

Video o U3V VŠE

Úřední hodiny NB 10

10. 11. – 20. 12. 2014

úterý 11 – 13 Ing. Koubalíková
středa 13 – 14 Ing. Koubalíková
čtvrtek 11 – 12 doc. Kubálek
pátek 10 – 11 Ing. Koubalíková

Individuální práce SB 307

Na učebně Univerzity třetího věku je možné od září do června pracovat v pracovní dny 7.30 – 9.00 a dále v hodinách, kdy se neučí. Vstup na čipové identifikační karty.